Rekrutacja

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce im. kpt. Leonida Teligi w Ustce ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram rekrutacji:

01.02.2018 - 09.03.2018 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wnioski można pobrać z sekretariatu szkoły w godz. 8.00 - 15.00, lub na stronie szkoły www.sp1ustka.pl)

do 04.04.2018 - weryfikacja wniosków

06.04.2018 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06.04.2018 - 12.04.2018 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia (oświadczenie do podpisu w sekretariacie szkoły od 7.30 - 15.00)

16.04.2018 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dokumenty, do pobrania: