Aktualności

Od września 2019 r. klasy II a i II b wraz z wychowawczyniami realizują zajęcia pod nazwą ,,Przyjaciele Zippiego''. Jest to międzynarodowy program promujący zdrowie i dobre samopoczucie dzieci.

Uczy on różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, dobrego funkcjonowania w grupie, a także rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Pomaga również doskonalić umiejętności społeczne i emocjonalne.

Program ten opiera się na założeniu, że umiejętności nabyte w dzieciństwie będą pomocne zarówno w okresie dorastania, jak i życiu dorosłym. W czasie pouczających spotkań dzieciom towarzyszy sympatyczny patyczak Zippi i jego przyjaciele.