Aktualności

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r.

Spotkanie uczniów klas VIII z dyrektorem szkoły w sprawie egzaminu odbędzie się 12.04.2019 r. o godzinie 11.00 w auli szkoły.

Podczas egzaminów świetlica szkolna będzie nieczynna.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Bogumiła Lenard