Aktualności

W związku z trwającym bezterminowo strajkiem nauczycieli zajęcia dydaktyczne są zawieszone do odwołania.

Uczniom, którymi rodzice nie są w stanie zaopiekować się z uwagi na wykonywaną pracę zawodową, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w godz. 8.00 – 16.00.

W czasie strajku stołówka szkolna funkcjonuje bez zmian.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Bogumiła Lenard