Aktualności

17 grudnia 2018 r. oraz 23 stycznia i 13 marca br. odbyły się kolejne wycieczki zawodoznawcze w ramach doradztwa zawodowego.

Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w Sądzie Rejonowym w Słupsku w lekcjach wychowawczych, które umożliwiły im bezpośrednią obserwację rozpraw sądowych w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Spotkania te umożliwiły uczniom klas ósmych poznanie specyfiki zawodu sędziego.