Aktualności

Rekrutacja

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce im. kpt. Leonida Teligi w Ustce
ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram rekrutacji:

01.03.2019 - 15.03.2019 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wnioski można pobrać z sekretariatu szkoły w godz. 8.00 - 15.00, lub na stronie szkoły www.sp1ustka.pl)

do 05.04.2019 - weryfikacja wniosków

09.04.2019 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

09.04.2019 - 16.04.2019 - osobiste potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia (oświadczenie do podpisu w sekretariacie szkoły od 7.30 - 15.00)

17.04.2019 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych