Aktualności

Aktualności

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w związku z otrzymaniem pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz za zgodą Burmistrza Miasta Ustka – organu prowadzącego szkołę, ze względu na sytuację epidemiologiczną w szkole od dnia 26.10.2020 r. do 06.11.2020 zawieszone zostają zajęcia z uczniami klas I-III oraz IV – VIII w formie stacjonarnej.

Uczniowie realizują obowiązek szkolny w formie nauczania zdalnego.

Szczegółowe informacje o zasadach i formie nauczania zdalnego otrzymają Państwo od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o współpracę i wyrozumiałość.

Dyrektor szkoły

Bogumiła Lenard

Instrukcja dla rodziców do zalogowania do platformy Office 365.  

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w trakcie funkcjonowania szkoły w trybie hybrydowym bez zmian działa:
- świetlica szkolna,
- biblioteka szkolna,
- stołówka,
- pedagog, psycholog, logopeda pracują zgodnie z dotychczasowym planem.

Jest rok 2020, a my po raz 27. wyruszyliśmy posprzątać Polskę! I choć tegoroczna Akcja niewątpliwie różniła od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapomnieliśmy, że Ziemia to nasz wspólny dom.
Podczas narad klasowych nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się z prezentacją przygotowaną przez uczennice klasy VIIIs: Nikolę Pikułę oraz Wiktorię Skowron dotyczącą tego wydarzenia. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji!