Aktualności

Aktualności

6 grudnia klasy VIa i VIs miały możliwość uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Były to zajęcia edukacyjne realizowane w ramach zadania pn. „NASZ BAŁTYK” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Projekt skierowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu funkcjonowania i ekologii Bałtyku.


W czasie warsztatów uczniowie mieli możliwość obejrzenia modelu wlewu wody atlantyckiej do Bałtyku, modelu dna morskiego, unikatową kolekcję piasków z różnych plaż świata i bałtyckie sinice. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać zanieczyszczeniu wód w morzu. Ważnym elementem warsztatów był temat o bezpieczeństwie na plaży - woda (szczególnie ta morska) jest potężnym żywiołem, a przybrzeżne prądy sprawiają, że kąpiel może być niebezpieczna, dlatego wszyscy powinni zachować szczególną ostrożność podczas wakacji nad morzem.

Dla naszych uczniów była to niezwykle ciekawa lekcja przyrody.

3 grudnia nasi nauczyciele uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Dziekana Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  Tematem konferencji była „Profilaktyka problemów społecznych dzieci i młodzieży oraz aspekty prawne”.
Konferencja miała na celu wsparcie kadry pedagogicznej w pracy z uczniami w zakresie działań profilaktycznych dotyczących zachowań niepożądanych (ryzykownych) społecznie, przedstawienie wybranych sposobów oraz metod kształtowania podstawowych wartości społecznych i pozytywnych postaw u dzieci i młodzieży.
Poruszono takie tematy jak:
- Problemy społeczne dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym/rówieśniczym i rodzinnym.
- W jaki sposób zapobiegać problemom społecznym dzieci i młodzieży?
- Współpraca szkoły z sądem w świetle prawa i praktyki sądowej.

Konferencja została zorganizowana w celu podjęcia próby wskazania, jak zaradzić niektórym problemom, przedstawiając praktyczne sposoby i metody pracy specjalistów i praktyków oraz zaznaczyć istotną rolę współpracy szkoły z różnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, np. z sądem rodzinnym w celu wspomagania szkół w pracy z uczniami i kontaktach z rodzinami dzieci dotkniętych problemem.

Pięciu uczniów z klas VII naszej szkoły otrzymało Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej 2018/2019" jest dedykowany uczniom, którzy w bieżącym roku szkolnym kontynuują naukę w klasie siódmej lub ósmej szkoły podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej. Odbiorcami wsparcia są uczniowie szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego, wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Miło nam poinformować, że wśród 402 wyróżnionych z województwa pomorskiego znaleźli się również uczniowie usteckiej „Jedynki”:

  • Hanna Kargul,
  • Aleksandra Klejna,
  • Dawid Niemkowicz,
  • Kacper Cur,
  • Iwo Miśkowiak.

To wspaniały sukces, który jest dziełem wytrwałej pracy uczniów pod kierunkiem pedagogów przy wsparciu rodziców. Stypendia motywują do dalszej nauki i rozwijania zdolności. Każdy uczeń, z pomocą nauczyciela – opiekuna stypendysty, będzie realizował Indywidualny Program Edukacyjny. Opiekunami stypendystów w naszej szkole zostali następujący nauczyciele: p. B. Arcimowicz, p. J. Borkowska, p. D. Grześ, p. E. Spiczak-Brzezińska, p. E. Pietrzyk.

Stypendia dla uczniów uzdolnionych są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

GRATULUJEMY!!!

W środę 28.11.2018 r. uczniowie naszej szkoły obejrzeli w usteckim Domu Kultury wspaniały koncert „Młodzi Niepodlegli”. Koncert to efekt pięciu miesięcy pracy 22 osób, młodych ludzi urodzonych często po roku 2000. Jednym z artystów był uczeń naszej szkoły Kamil Niemkowicz.

Słuchając piosenek i wierszy, młodzież mogła zastanowić się, czym dla niej jest 100 lat Niepodległej Polski. Jak rozumie Wolność? Młodzi widzowie z ogromnym aplauzem docenili wkład i zaangażowanie występujących artystów. Otrzymaliśmy także DVD z teledyskiem stworzonym przez młodzież podczas spotkań i przygotowań do koncertu.

         Uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w ciekawym pokazie tańca nowoczesnego „Popping dance”. 26 listopada gościliśmy w szkole młodych tancerzy: Kamila Sfinksa Szpejenkowskiego – finalistę Got To Dance i Adama iBob Bobika – wykonawcę tańca współczesnego i towarzyskiego z elementami pantomimy.

         Pokaz rozpoczęło taneczne przywitanie publiczności w rytm znanej piosenki. Tancerze opowiedzieli młodym widzom o swojej pasji i zaprezentowali w ciekawy sposób, z udziałem uczniów, typowe ruchy w poppingu oraz sposób ich wykonania. Entuzjazm publiczności wywołał taniec robotów, który zadziwiał sprawnością gestów naśladujących maszynę.

         Na uwagę zasługuje fakt, że młodzi artyści słowem i przykładem zachęcali uczniów do znalezienia swojego hobby i rozwijania pasji zamiast spędzania wielu godzin przed ekranem komputera czy smartfona.