Aktualności

Aktualności

Nauczyciele z SP1 w Ustce, dzięki programowi Erasmus+, mogli już po raz drugi  odwiedzić szkołę podstawową SN Bhrighde Naofa w Irlandii, w miejscowości Kinvara. Dyrektor szkoły, a zarazem główny koordynator projektu - Shane  Mc Donagh, był gospodarzem pierwszego spotkania szkoleniowego „Seaways, Pathways of International Learning”. Nauczyciele ze szkół partnerskich z Islandii, Hiszpanii, Norwegii, Polski i Irlandii przez kilka dni brali udział w szkoleniach i warsztatach LTTA (Learnig Teaching Training Activities). Wszystkie współpracujące szkoły znajdują się w regionach nadmorskich, co nie jest przypadkowe. Projekt realizuje tematykę ochrony mórz i oceanów, rozwijania wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za nasze morskie środowisko i bezpieczeństwo nad wodą. Ważnym zadaniem projektu jest spojrzenie na morze jak na  nasze dziedzictwo, które trzeba chronić, ale też o którym powinniśmy się uczyć.

Podczas wizyty w Kinvara nauczyciele brali udział w różnorodnych warsztatach. Głównym celem wszystkich spotkań jest wymiana dobrych praktyk, uczenie się i przekazywanie wiedzy innym.

Wiele ważnych i ciekawych informacji wniosła prezentacja szkoleniowa Burren Beo – „Uczymy się o miejscu, poprzez miejsce, dla tego miejsca”. Zaproszeni przez Shane Mc Donagh goście zapoznali nauczycieli z wyjątkowym obszarem Burren, który jest żywym krajobrazem o międzynarodowym znaczeniu z unikalnym dziedzictwem przyrodniczym, budowlanym i kulturowym. Jest to krajobraz cudów geologicznych z dużą różnorodnością roślin i zwierząt. Burren to miejsce opowiadań, legend, muzyki i sztuki trafnie opisany jako „ogromny pomnik minionych kultur”. Region ten jest jednym z najbardziej tętniących życiem w Irlandii, pełen różnorodnych krajobrazów kulturowych, domem dla wielu rzemieślników i artystów. Burren ma również fascynujące dziedzictwo literackie, które w dużej mierze koncentruje się na Nowym Nabrzeżu. Znaczna część Burren została uznana za obszar o szczególnym znaczeniu dla ochrony. „Wszyscy powinni być ciekawi miejsc wokół nas, miejsc, w których żyjemy i miejsc, które odwiedzamy. Powinniśmy je lepiej poznać, tak aby móc je w pełni docenić i znaleźć sposób na jak najlepszą ochronę dla następnych pokoleń”. Buren Beo prowadzi zajęcia szkoleniowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych, grup uniwersyteckich oraz grup niepełnosprawnych.www.burrenbeo.com

Następne szkolenie dla nauczycieli nazwane “Healthy Rivers- Healthy Seas”, czyli „ Zdrowe rzeki - Zdrowe morza”, to spotkanie i warsztaty z ekspertami ds. rybołówstwa śródlądowego z agencji Inland Fisheries Ireland (IFI) www.fisheriesireland.ie. IFI to agencja państwowa odpowiedzialna za zarządzanie i ochronę irlandzkiego rybołówstwa śródlądowego oraz zasobów wędkarstwa morskiego. IFI powstało 1 lipca 2010 r. Irlandia ma ponad 74 000 kilometrów rzek i strumieni oraz 128 000 hektarów jezior, z których wszystkie podlegają jurysdykcji IFI. Agencja ta zajmuje się miedzy innymi: ochroną środowiska wodnego, wsparciem sektora wędkarskiego, badaniami nad wpływem drapieżnictwa na zasoby rybne w irlandzkich jeziorach, ochroną łososia. IFI prowadzi też innowacyjne programy szkoleniowe i edukacyjne. Jedno z takich szkoleń zostało przygotowane dla naszego projektu i nauczycieli ze szkół partnerskich. Nauczyciele wzięli  udział w wykładzie na temat ochrony wód oraz mieli możliwość badania czystości wody, fauny i flory przy pomocy mikroskopów.

Kolejne spotkanie szkoleniowe dotyczyło tworzenia strony internetowej projektu snipi.com, zarys graficzny stworzyła i przedstawiła nauczycielka z Irlandii Róisín Forde.

Koordynator z Polski, Ewelina Pietrzyk przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich na temat obsługi platformy eTwinning oraz Mobility Tool. Na platformie eTwinning został założony projekt „Set a sail for clean seas”, który jest integralną częścią projektu w ramach programu Erasmus+ Seaways, Pathways of International Learning”. Na TwinSpace nauczyciele załączają materiały z przeprowadzonych zadań projektowych, z zajęć z uczniami, ze szkoleń i ze spotkań projektowych w szkołach partnerskich.

W trakcie pobytu w Irlandii każdy z nauczycieli miał możliwość posadzenia drzewa jako symboliczny gest dla następnych pokoleń. Ponadto zorganizowano ciekawe warsztaty ceramiczne dla nauczycieli ze szkół partnerskich oraz dla uczniów szkoły z Kinvara, a także zajęcia w szkole z uczniami, które miały umożliwić zaznajomienie nauczycieli ze szkół partnerskich z podstawami systemu edukacyjnego Irlandii.

W szkołach partnerskich odbyły się konkursy na imię projektowej maskotki- ośmiornicy. Podczas spotkania nauczyciele spośród propozycji zagłosowali na imię SNIPI, które utworzyły pierwsze litery krajów, z których pochodzą szkoły partnerskie: Spain, Norway, Iceland, Poland, Ireland.

Następna wizyta partnerów projektu Seaways, Pathways of International Learning” odbędzie się w Hiszpanii w dniach 4-8 marca 2020.

14 listopada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ogłosiło wyniki konkursu plastycznego pod nazwą „Szczęśliwa rodzina bez przemocy”. Konkurs zorganizowano w ramach projektu „Przemocy mówimy NIE” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

            Na konkurs wpłynęło 181 prac plastycznych w trzech kategoriach wiekowych. Jury w składzie: Urszula Dąbrowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Emilia Woźniak – kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Magdalena Jurek – specjalista pracy z rodziną, Beata Szmaglik-Michułka – starszy pracownik socjalny, postanowiło przyznać 9 nagród oraz 15 wyróżnień. Komisja brała pod uwagę zgodność z tematem, walory artystyczne, estetykę pracy, ciekawe i twórcze ujęcie tematu przewodniego.

            Nagrodę w kategorii dzieci urodzonych w latach 2010 - 2009 otrzymał uczeń naszej szkoły - Jakub Pertkiewicz. Wśród wyróżnionych uczestników konkursu znaleźli się: Liliana Tumanowicz, Małgorzata Czulak oraz Viktoria Świtka.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

konkurs plastyczny2 konkurs plastyczny1

Kiermasz świąteczny w SP1

13 grudnia zapraszamy na kiermasz świąteczny organizowany przez członków Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku.
W ofercie znajdą się niepowtarzalne, własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne: bombki, stroiki, choinki, Mikołaje.

Kupując - wspierasz placówkę, dajesz radość osobom niepełnosprawnym i pozwalasz im uwierzyć w siebie.

 

Z A P R A S Z A M Y

29 listopada w Kobylnicy odbył się VI Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej „Marina 2019”. Celem konkursu było propagowanie tradycji morskiej w piosence, wspieranie działań Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, rozwijanie zainteresowań muzycznych młodzieży, stworzenie możliwości współzawodnictwa wokalnego wśród dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.

            Do rywalizacji w dwóch kategoriach wiekowych zgłosiło się 21 solistów oraz 9 zespołów ze szkół podstawowych, a także placówek kultury. Ustecką „Jedynkę” reprezentowali artyści przygotowani przez panią Karinę Werrę.

            Wśród solistów w kategorii klas V-VIII nasza uczennica Katarzyna Gumbis zajęła I miejsce, a Paulina Bąbelek otrzymała wyróżnienie. W tej samej grupie wiekowej nagrodę za I lokatę otrzymał nasz zespół wokalny „Prymka”.

            Serdecznie gratulujemy!

Sześciu uczniów z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce otrzymało Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej 2019/2020" jest dedykowany uczniom, którzy w bieżącym roku szkolnym kontynuują naukę w klasie siódmej lub ósmej szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej. Odbiorcami wsparcia są uczniowie szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego, wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Miło nam poinformować, że wśród 400 wyróżnionych z województwa pomorskiego znaleźli się również uczniowie usteckiej „Jedynki”:

  • Aleksandra Klejna,
  • Wiktoria Skowron,
  • Nikola Pikuła,
  • Michał Bolek,
  • Kacper Cur,
  • Lidia Lemańska – absolwentka SP1 w Ustce.

To wspaniały sukces, który jest dziełem wytrwałej pracy uczniów pod kierunkiem pedagogów przy wsparciu rodziców. Stypendia motywują do dalszej nauki i rozwijania zdolności. Każdy uczeń, przy wsparciu nauczyciela – opiekuna stypendysty, będzie realizował Indywidualny Program Edukacyjny. Opiekunami stypendystów w naszej szkole zostali następujący nauczyciele: p. B. Arcimowicz, p. J. Borkowska, p. A. Szydloch, p. K. Borysiewicz, p. K. Woźniak.

Stypendia dla uczniów uzdolnionych są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

GRATULUJEMY!!!