Aktualności

Aktualności

14 września klasa VIs wraz z wychowawczynią panią Joanną Borkowską wzięła udział w działaniach projektu: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”.

W ramach 5 zadania realizowanego przez miasto, tj. „Zagospodarowania terenu parku u zbiegu ulic: Wilczej i Kościelniaka”, nasi uczniowie posadzili 14 drzewek owocowych pod nadzorem Nadleśnictwa Ustka oraz Urzędu Miasta w Ustce.

Zakończenie akcji zwieńczyła pogadanka edukacyjna na temat roli drzew w otaczającej nas przyrodzie. Na pożegnanie wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów drobne upominki promujące nasze miasto.

„Mój pierwszy zeszyt” – pod takim hasłem trwa akcja IPN skierowana do uczniów klas I z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

51 uczniów klas Ia i Ib naszej szkoły otrzymało za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustka p. Jacka Graczyka zeszyty z wizerunkami twórców Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Józefa Hallera. Rozpowszechnianie zeszytów ma na celu przypomnienie i uczczenie wysiłku naszych przodków, którzy przed stu laty wywalczyli suwerenną Ojczyznę.

W piątek 7 września odwiedził Naszą Szkołę przedstawiciel Policji asp. Mirosław Lisiak. Spotkał się on z uczniami klas I-III, by zapoznać ich z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze do szkoły i domu. Akcję wsparł Burmistrz miasta Ustka pan Jacek Graczyk, dzięki któremu dzieci otrzymały książeczki promujące bezpieczne zachowania na co dzień.

Jak każdy wie, to, co dobre, szybko się kończy. Po wakacyjnej przerwie nadszedł więc czas na zdobywanie wiedzy, umiejętności oraz pozytywnego doświadczenia.

3 września Szkoła Podstawowa nr1 w Ustce przyjęła w swe progi 51 pierwszoklasistów. Dołączyli oni do „Jedynkowej” rodziny, która od dziś liczy już 506 uczniów, w 23 oddziałach klasowych.

Wszystkim uczniom, zarówno małym, jak i dużym, życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym 2018/2019! J

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce składa serdeczne podziękowania firmie WODOCIĄGI USTKA za nieodpłatne udostępnienie poidełka przeznaczonego dla uczniów oraz rodziców i nauczycieli.

Sprzęt został zamontowany na szkolnym korytarzu, jest podłączony bezpośrednio do magistrali sieci wodociągowej. Najwyższej jakości woda pitna dostępna jest bez abonamentu, bez plastikowych butli, a nawet bez konieczności korzystania z plastikowych kubeczków. Wodę można bowiem spożywać bezpośrednio ze strumienia wody, który wydobywa się z dystrybutora niczym fontanna.

Dzięki życzliwości Pana dr inż. Krzysztofa Czajkowskiego – Prezesa Wodociągów Ustka, cała społeczność naszej szkoły może korzystać z dobrej, zdrowej i darmowej wody kranowej.


SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!