Dyrektor

DYREKTOR

Bogumiła LENARD

 

mgr geografii, nauczyciel dyplomowany,Honorowy Profesor Oświaty, menedżer oświaty, lider oświaty gminnej, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

WICEDYREKTOR

 Dorota DRAGAN

 

mgr filologii polskiej, studia podyplomowe z historii, kursy kwalifikacyjne: Zarządzanie oświatą, Etyka w szkole podstawowej. Uczniowie zdobywają laury w konkursach scenicznych, recytatorskich. Rzecznik prasowy Szkoły.