Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

Lp. Termin Forma spotkania

1

16-20.09. 2019

Spotkania z wychowawcami

2

30.10.2019
godz. 1630-1730

Dzień Otwartej Szkoły

3

11.12.2019

Spotkanie z wychowawcą przed klasyfikacją śródroczną

4

03-07.02.2020 Wywiadówki – podsumowanie I semestru

5

26.03.2020
godz. 1630-1730

Dzień Otwartej Szkoły

6

27.05.2020

Spotkanie z wychowawcą przed klasyfikacją końcoworoczną
Dzień Otwartej Szkoły

7

26.06.2020

Uroczyste rozdanie świadectw